Асимптотичний метод і періодичні Аteb-функції у дослідженні коливних процесів рухомих нелінійно пружних одновимірних систем

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Узагальнюючи, на основі використання періодичних Ateb-функцій, асимптотичний метод Крилова–Боголюбова–Митропольського на один клас диференціальних рівнянь з частинними похідними, отримано залежності, які визначають вплив кінематичних і фізико-механічних параметрів динамічних систем на їх амплітудно-частотну характеристику. Generalizing, on the basis of use of periodic Ateb-functions, asymptotic method of Krylov-Bogolyubov-Mitropolsky on one class of the differential equations with partial derivatives, it is received dependences which define agency of kinematic and physicomechanical parameters of dynamic systems on their amplitude-frequency characteristic.

Description

Keywords

Citation

Сокіл Б. І. Асимптотичний метод і періодичні Аteb-функції у дослідженні коливних процесів рухомих нелінійно пружних одновимірних систем / Б. І. Сокіл, Х. І. Ліщинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 57–64. – Бібліографія: 10 назв.