Одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації на B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 каталізаторі в газовій фазі

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено процес одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом у газовій фазі. Розроблено нові складні оксидні каталізатори для цього процесу. Досліджено вплив вмісту оксидів молібдену та ванадію на активність B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 каталізатора в процесі одержання акрилової кислоти. Визначено кращий за співвідношенням цих оксидів каталізатор, з використанням якого можна досягти виходу акрилової кислоти 54,2%. Встановлено вплив температури реакції на параметри процесу альдольної конденсації; визначено оптимальні умови одержання акрилової кислоти. The process of acrylic acid obtaining by aldol condensation of acetic acid with formaldehyde in the gas phase has been investigated. New composite oxide catalysts for this process have been developed. The effect of molybdenum and vanadium oxides content on B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 catalyst activity in the aldol condensation process has been determined. The best catalyst for the process providing the yield of arylic acid equals 54.2% has been found. The effect of the reaction temperature on parameters of the aldol condensation process has been determined; the optimal conditions of acrylic acid obtaining have been found.

Description

Keywords

акрилова кислота, гетерогенний каталіз, альдольна конденсація, acrylic acid, heterogeneous catalysis, aldol condensation

Citation

Одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації на B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 каталізаторі в газовій фазі / Р. В. Небесний, І. І. Шпирка, О. А. Петелька, В. В. Івасів, Ю. В. Дмитрук, Н. І. Лапичак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 147–151. – Бібліографія: 10 назв.