Визначення внесених опорів під час взаємодії вихрострумового перетворювача з контрольованим феромагнітним зразком

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного матеріалу. Отримано формули для інженерного розрахунку внесених у вихрострумовий перетворювач активного та реактивного опорів у разі його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком. Результати досліджень можна використовувати у вихро-струмовій дефектоскопії. In the work there has been presented the results of theoretical research of interaction between a laying-in U-type core eddy-current transformer and tested ferromagnetic material. Received equations for engineering calculation of introduced real resistance and reactance in eddy-current transformer which interacting with testing ferromagnetic material. The results of this research can be used for eddy-current defectoscopy.

Description

Keywords

Citation

Мартинов В. В. Визначення внесених опорів під час взаємодії вихрострумового перетворювача з контрольованим феромагнітним зразком / В. В. Мартинов, Д. В. Трушаков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 615 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 84-88. – Бібліографія: 5 назв.