Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто 30 вегетаційних індексів, які використовують для отримання нових зображень. Їх згруповано за класами: індекси рослинності; індекси, які враховують вплив ґрунтової лінії; індекси, які враховують вплив атмосфери. Проаналізовано ефективність використання конк ретних вегетаційних індексів для інтерпретації об’єктів земної поверхні (переважно лісів), отриманих за космічним знімком із супутника WorldView-2. Рассмотрено 30 вегетационных индексов, используемых для получения новых изображений. Они сгруппированы по класссам: индексы растительного покрова, учитывающие влияние грунтовой линии и учитывающие влияние атмосферы. Проанализировано эффективность использования конкретных вегетационных индексов для интерпретации объектов земной поверхности (преимущественно лесов), полученных по космическому снимку из спутника WorldView-2. The paper considers 30 vegetation indices that are used to produce new images. Indices are grouped by classes: improving interpretation of vegetation, taking into account the influence of soil lines and considering the influence of the atmosphere. An analysis of the effectiveness of the use of specific vegetation indices for the interpretation of objects on the surface, mainly forests, obtained by space images from WorldView-2 satellite.

Description

Keywords

дистанційне зондування Землі, космічний знімок, моніторинг лісів, вегетаційний індекс, ґрунтова лінія

Citation

Бардиш Б. Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні / Б. Бардиш, Х. Бурштинська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 82–88. – Бібліографія: 14 назв.