Цементація срібла магнієм у тіоціанатних розчинах

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено контактне осадження срібла у тіоціанатних розчинах з використанням магнію як цементатора. Вивчено електрохімічні закономірності процесу та встановлено вплив концентрації осаджуваного металу і температури на струми цементації. Так, у модельних розчинах вилуговування срібла з рудної і вторинної сировини (0,0025–0,01 М [Ag(NCS)4]3)- в діапазоні температур 20–40оС вони приймають значення 0,05–0,1 мА·мм2. Це відповідає формуванню на мікрокатодах високодисперсного металевого осаду, що підтверджено результами дослідження морфології відновленого металу. The contact deposition of silver in thiocianite solutions with usage of magnesium as cementator is investigated. It is studied of electrochemical process regularity and influencing of metal salt concentration and temperature onto cementation currents. Thus, in model solutions of silver leaching from ore and secondary raw (0,0025…0,01M [Ag(NCS)4]3)-at temperature range 20…40оС cementation currents acquire values from 0,05 to 0,1mА·mm-2. That corresponds forming of high-dispersive metal sediment on microcathodes that is confirmed by morphology investigation results of reduced metal.

Description

Keywords

осадження срібла, тіоціанатні розчини, магній

Citation

Кунтий О. І. Цементація срібла магнієм у тіоціанатних розчинах / О. І. Кунтий, Г. І. Зозуля, О. Мудрий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 21-23. – Бібліографія: 10 назв.