Рідиннофазне окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевих іммобілізованих каталітичних композицій

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено вплив біметалевих іммобілізованих каталітичних композицій:{RhCl3·4H2O–K2[Ni(CN)4]}/Al2O3 {RhCl3·4H2O–К3[Fe(CN)6]}/Al2O3, {RhCl3·4H2O– K4[Fe(CN)6]·7H2O}/Al2O3, {RhCl3·4H2O–K3[Co(CN)6]}/Al2O3 на процес окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано, що всі іммобілізовані каталітичні композиції активують процес окиснення октену-1 у присутності гідропероксиду третбутилу. Встановлено, що {RhCl3·4H2O–K3[Fe(CN)6]}/Al2O3 є найактивнішим каталізатором реакції окиснення октену-1. The influence of bimetallic immobilized catalytic compositions: {RhCl3·4H2O– K2[Ni(CN)4]}/Al2O3, {RhCl3·4H2O–K3[Fe(CN)6]}/Al2O3, {RhCl3·4H2O–K4[Fe(CN)6]·7H2O}/Al2O3, {RhCl3·4H2O–K3[Co(CN)6]}/Al2O3 on the oxidation process of 1-octene by molecular oxygen was investigated. It was shown that all immobilized catalytic compositions activate the oxidation process of 1-octene in the presence of tert bytyl hydroperoxide. It was established that {RhCl3·4H2O– K3[Fe(CN)6]}/Al2O3 is the most active catalyst in the oxidation reaction of 1-octene.
Description
Keywords
окиснення, молекулярний кисень, олефін, іммобілізований каталізатор, oxidation, molecular oxygen, olefine, immobilized catalyst
Citation
Макота О. І. Рідиннофазне окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевих іммобілізованих каталітичних композицій / О. І. Макота, Л. В. Булгакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 3–5. – Бібліографія: 9 назв.