Переваги реалізації у НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто стан і напрями розвитку цифрових підписів. Визначено переваги цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичних кривих для реалізації на НВІС. Описано математичний апарат дій над точками еліптичних кривих у полях Галуа. Визначено переваги пристроїв, які виконують цифровий підпис на основі властивостей точок груп еліптичних кривих. Обґрунтовано необхідність збільшення розрядності елементів поля Галуа, як напрям розвитку чинного в Україні стандарту. Виконано порівняльний аналіз методів вибору довжини ключа для забезпечення достатньої криптографічної стійкості. The state and trends of digital signatures. Advantages, digital signature, based on the properties of point groups of elliptic curves for implementation in VLSI. The mathematical apparatus of the action points of elliptic curves in theGalois fields. Advantages of devices that perform based on elliptic curves. The necessity of increasing the bitGalois field elements, as the direction of the current standard in Ukraine. Compare different techniques of choosing key length, to provide sufficient security level.
Description
Keywords
цифровий підпис, еліптичні криві, афінні координати, стандарти ECDSA, digital signature, elliptic curves, affine coordinates, ECDSA standards
Citation
Добуш А. Р. Переваги реалізації у НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої / А. Р. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 78–85. – Бібліографія: 18 назв.