Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону

Abstract

З метою пошуку нових перспективних біологічно активних сполук було проведено моделювання структури триазенів на основі 9,10-антрахінону згідно з розрахунком їх біологічної активності із застосуванням програми PASSOnline. На основі існуючих методик підібрані умови проведення реакції діазотування 4-заміщених похідних 1-аміно- 9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-2-сульфонатної кислоти, 1-aміно-4-[(2-гідроксіетил) aміно] aнтрацен-9,10-діону ібромамінової кислоти та N-азосполучення 9,10-антрахінон- діазоній катіона з аліфатичними і ароматичними амінами з максимальним виходом. Склад і структуру одержаних сполук доведено методами фізико-хімічного аналізу.
New thiosulfoesters, such as: S- (2- (1,3-dioxyisindolin-2-yl) alkyl) esters of 4- acetylamino-, 4-amino-, 4-methylbenzenetosulfonic acid by alkylation with sodium 4- acetylamino-, 4-amino-, 4- methylbenzeneisulfonates with bromalkylphthalimide derivatives, were synthesized. Thedevelopment of optimal conditions for reaction of alkylation of thiosulfonates was conducted as well asinvestigationof influence of the reaction medium on the yield of the target products. By using the PASS program, the primary experimental and predictive screening of biological activity of synthesized compounds was carried out and the priority areas of experimental biological research were selected.

Description

Keywords

4-заміщені похідні 1-аміно-9, 10-діоксо-9, 10-дигідроантрацен-2- сульфонатної кислоти, бромамінова кислота, PASS Online, триазени, 4-substituted derivatives 1-amino-9, 10-dioxo-9, 10-dyhidroanthracene-2- sulfanate, bromaminic acid, PASS Online, triazenes

Citation

Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону / В. І. Шупенюк, Т. М. Тарас, Л. Д. Болібрух, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 136–145. — (Технологія бродіння, біотехнологія та фармація).