Дослідження мотиваційної моделі поведінки керівника: методичні підходи

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано мотиваційну модель поведінки керівника, в межах якої виокремлено стилі його мотиваційної поведінки. Розроблено методичні положення щодо дослідження стилів мотиваційної поведінки управлінця та відображено розподіл результатів тестування керівного персоналу. Схематично відображено зв’язок між стилями мотиваційної поведінки керівника і домінуючими управлінськими рішеннями.
We’ve suggested motivational model of manager’s behavior, the basis of which is developing his behavior styles. Besides, we’ve developed the methods of investigation of the styles of motivational behavior of a manager and the distribution of test results of managerial staff has been reflected. The relation between motivation behavior styles of managers and dominating managerial decisions is demonstrated schematically.

Description

Keywords

Citation

Мала Н. Т. Дослідження мотиваційної моделі поведінки керівника: методичні підходи / Н. Т. Мала // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 255–259. — (Логістичне та маркетингове управління).