Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об`єктами нерухомості

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено вплив розміру прямокутної земельної ділянки на значення її середньої квадратичної і відносної похибок, зроблено узагальнення та наведено деякі пропозиції. Исследовано влияние размера прямоугольного земельного участка на величини его средней квадратической и относительной ошибок, выполнены обобщення и приведены некоторые предложения. Influence of size of rectangular lot land is investigational on the sizes of his middle quadratic and relative errors, generalizations are executed and some suggestions are resulted.
Description
Keywords
земельні ділянки, невеликі об'єкти нерухомості, середні квадратичні похибки
Citation
Рябчій В. А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об`єктами нерухомості / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, О. Янків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – С. 204–208. – Бібліографія: 5 назв.