Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті досліджено успадковування дієслівних категорій українськими назвами опредметнених процесів (nomina actionis) на -ння, -ття порівняно з успадковуванням аналогічних форм у польській, чеській і російській мовах. Розв’язати цю проблему дуже важливо для правильного розуміння фахових текстів та укладання нормативних документів. The article deals with verbal categories inheritance of Ukrainian names of objectified processes (nomina actionis) ended on -ння, -ття and their counterparts in the Polish, Czech and Russian languages. It is important to solve this problem for a proper understanding of professional texts and writing of normative documents.

Description

Keywords

українська мова, польська мова, чеська мова, російська мова, назви опредметнених процесів на -ння, -ття, дієслівна категорія виду, Ukrainian language, Polish language, Czech language, Russian language, names of objectified processes on -ння, -ття, verbal category type

Citation

Гінзбург М. Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов / Михайло Гінзбург // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 765 : Проблеми української термінології. – С. 3–13. – Бібліографія: 54 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By