Injection front interpolation in real scale grouting models

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Виконана числова перевірка того, що невизначеністю у кінцевому положенні фронту нагнітання, зумовленою невизначеністю у виборі методу інтерполювання фронту нагнітання на кожному часовому шарі, можна знехтувати, оцінюючи похибку методу розрахунку цього положення у моделі промислової цементації ґрунту. Результати числових експериментів вказують на те, що криволінійна сітка, на якій виконується розрахунок, має хаотичні розміщення своїх вузлів на деяких часових шарах і що це не призводить до істотного спотворення кінцевого положення фронту нагнітання. It is checked numerically that the uncertainty in the final injection front position due to uncertainty in the choice of the method of the injection front interpolation on every time layer can be neglected in the estimation of the truncation error of the calculation of this position in the framework of the real scale grouting model. Results of numerical experiments indicate that the curvilinear grid this calculation is performed on has chaotic dispositions of its nodes in space on some time layers and that it does not give rise to significant final injection front position distortion.

Description

Keywords

фронт нагнітання, інтерполювання, цементація ґрунту, injection front, interpolation, scale grouting model

Citation

Demchuk M. B. Injection front interpolation in real scale grouting models / M. B. Demchuk, O. G. Nakonechnyi // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2013. - № 773 : Комп’ютерні системи та мережі. - С. 165-178. - Бібліографія: 15 назв.