Оцінка організації управління накладними витратами на вітчизняних промислових підприємствах та напрямки його вдосконалення

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто проблеми управління накладними витратами, до яких, як відомо, належать витрати на утримання і експлуатацію машин та устаткування, загально- виробничі, загальногосподарські і позавиробничі витрати. Висвітлено стан діючої на вітчизняних промислових підприємствах системи управління накладними витратами, основними складовими якої є прогнозування, планування, облік, аналіз та поточний контроль, а також пропонуються методи її удосконалення. Then article divided the problems of management overhead expenses, which contain of equipments service, general operating, administrative and distribution expenses. Illuminated of real state management systems overhead expenses on domestic enterprises what contain forecasting, planning, accounting, analyzing and controlling. The goal aim that article is proposed improvement this system.

Description

Keywords

Citation

Кміть В. М. Оцінка організації управління накладними витратами на вітчизняних промислових підприємствах та напрямки його вдосконалення / В. М. Кміть // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 425 : Проблеми економіки та управління. – С. 335–340. – Бібліографія: 2 назви.