Особливості контент-аналізу користувацької інтернет-діяльності для формування зрізу психологічного стану особистості

Date
2017-03-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розроблено систему для аналізу психологічного та емоційного стану особистості. Метою є оцінка особистості за допомогою соціальних мереж та визначення практичних рекомендації. Проаналізовано системи оцінювання даних, досліджено проблематику цього напряму та актуальність створення цієї системи. Наведено діаграми, які описують структуру та логіку функціонування системи. Описано системні вимоги згідно з методологією RUP та створено прототип програми, який моделює діяльність системи аналізу особистості.
A system for the analysis of the psychological and emotional state of the individual is developed. The aim is to assess the individual through social networks and the practical recommendations. The analysis of assessment data, the problems of this area and the relevance of the system were studied. The diagrams are developed that describe the structure and logic of the system. Description of system requirements according to RUP methodology was done and a prototype application that simulates the activity of individual analysis system was created.
Description
Keywords
інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search
Citation
Гасько Р. Особливості контент-аналізу користувацької інтернет-діяльності для формування зрізу психологічного стану особистості / Р. Гасько, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 221–238.