Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину

Abstract
Встановлено температурну залежність тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину. За температурною залежністю тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину розраховано ентальпію та ентропію випаровування. Одержані ентальпії випаровування узгоджуються з отриманими калориметричним методом. З температурної залежності тиску пари зроблено висновок про існування комплексної сполуки у рідкій фазі еквімолекулярного розчину.
The temperature dependence of the pressure of a saturated vapor of dimethylcadmium, dimethyltellurium and their equimolecular solution was established. The enthalpy and entropy of evaporation were calculated for the temperature dependence of the pressure of the saturated vapor of dimethylcadmium, dimethyltellurium and their equimolecular solution. The obtained data corellates with the data obtained by calorimetric method. Using the temperature dependences of the vapor pressure, we conclude that there is a complex compound in the liquid phase of the equimolecular solution.
Description
Keywords
диметилкадмій, диметилтелур, розчин, тиск насиченої пари, ентальпія випаровування, dimethylcadmium, dimethyltellurium, solution, saturated vapor pressure, enthalpy of evaporation
Citation
Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину / С. І. Герасимчук, Г. В. Мельник, І. Б. Собечко, З. С. Тимняк, Ю. П. Павловський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 23–27. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).