Optimization of Heat-and-Power Plants Water Purification

Date

2019-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено вплив вмісту природних та антропогенних забруднювачів – потенційно кислих органічних речовин, синтетичних поверхнево активних речовин та нафтопродуктів у воді, яка піддається знесоленню, на працездатність йонітів КУ-2-8 та шляхи мінімізації цього негативного впливу. Показано, що мінімізація впливу цих речовин на активність катіоніту КУ-2-8 можлива реагентним методом – внаслідок додаткового очищення води перед подачею на катіонітні фільтри або періодичною регенерацією йоніту реагентом, який екстрагує кольматовані забруднювачі на поверхні. Досліджена ефективність засто- сування для очищення води від емульсованих нафтопродуктів природних та модифікованих сорбентів.
The effect of the content of natural and anthropogenic pollutants (potentially acidic organic substances, synthetic surfactants and petroleum products in water, which is exposed to desalting) on the efficiency of КU-2-8 ion exchangers has been studied. To minimize this negative influence the reagent method was used. Different natural and modified sorbents have been investigated for additional purification of water before filtration on cation-exchange filters or periodic regeneration of ion exchangers by the studied reagents.

Description

Keywords

катіоніт, йонний обмін, потенційно кислі органічні речовини, синтетичні поверхнево-активні речовини, cation exchanger, ion exchanger, potentially acidic organic substances, synthetic surfactants

Citation

Zelenko Y. Optimization of Heat-and-Power Plants Water Purification / Yuliya Zelenko, Myroslav Malovanyy, Lidiya Tarasova // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 2. — P. 218–223.