Індикативне забезпечення матричного моделювання на машинобудівних підприємствах

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розвинуто ідею формування на машинобудівних підприємствах універсальної матриці цільового вибору індикаторів для здійснення діагностики. При цьому сформовано інформаційну базу побудови такої матриці в межах систематизації вихідних індикаторів, які характеризують різні сфери функціонування організації. Запропоновано систему ключових індикаторів, яка слугує базою для розрахунку похідних індикаторів в межах досягнення діагностичних цілей. Вказано джерела отримання інформації про ключові показники. There are in the article the idea of formation on the machine-building enterprisers by universal matrix of the aim indicators choice for diagnostic are developed. The informational bases of the creating this matrix are forming at the systematization key based indicators, which characterized different sphere of the functional of organization. Offered system of the key indicators is the base for calculation derivative indicators by achievement diagnostic aims. The information receiving sources about key indicators are showing.

Description

Keywords

Citation

Мельник О. Г. Індикативне забезпечення матричного моделювання на машинобудівних підприємствах / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 433–438. – Бібліографія: 6 назв.