Визначення радіусів кривини при геодезичному контролі підкранових колій

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано аналітичне роз'язання задачі визначення радіусів підкранових колій за результатами геодезичного контролю. У розв'язанні вперше використано сплайнову апроксимацію та пошук екстремальних точок з використанням теореми про середнє значення функції, що підвищує точність і гарантує автоматичне визначення значень мінімальних радіусів кривини. Предлагается аналитическое решения задачи определения радиусов подкрановых путей по результатам геодезического контроля. В решении впервые использовано сплайновую аппроксимацию и поиск экстремальных точек с использованием теоремы о среднем значении функции, что повысило точность и гарантирует автоматическое определение значений минимальных радиусов кривизны. Is suggested the analytical solution of the task of determining of the radii of ways of crane as to the results of geodesic control. In deciding for the first time is used splane approximation and the search of extremum points with theorem using about the middle significance of function which raised accuracy and guarantees the automatic determining of the minimal significances of the radii of bending.

Description

Keywords

радіуси підкранових колій, сплайнова інтерполяція

Citation

Бурак К. Визначення радіусів кривини при геодезичному контролі підкранових колій / К. Бурак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 151–153. – Бібліографія: 9 назв.