Формування тонких шарів реакційно здатних кополімерів на планарних поверхнях

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено процеси одержання та властивості тонких полімерних плівок сітчастої будови на основі реакційноздатних кополімерів. Показано, що зшиті сітчасті структури формуються як за рахунок реакцій пероксидних груп, присутніх у структурі кополімерів, так і за рахунок взаємодії ангідридних груп з біфункціональними спиртами. Визначено оптимальні умови та співвідношення компонентів для формування сітчастих тривимірних структур з високим ступенем зшивки. The processes of receiving and the properties of thin polymer pellicles of network structure on the basis of reactionary copolymers were researched. It was shown that the cross linked network structures are formed as a result of the reactions of peroxide groups presented in polymer structure as well as due to the interactions of anhydride groups with bifunctional alcohols. The optimal conditions and component correlation for the formation of network three-dimensional structures with high linking level were determined.
Description
Keywords
реакційноздатні кополімери, гель-фракція, вільна поверхнева енергія, сітчасті структури, полімерні плівки, reactionary copolymers, gel-fraction, free surface energy, network structures, polymer pellicles
Citation
Формування тонких шарів реакційно здатних кополімерів на планарних поверхнях / М. Р. Чобіт, Є. Ю. Нікітішин, Л. В. Долинська, Р. О. Монцібович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 419–424. – Бібліографія: 12 назв.