Дослідження вмісту важких металів у грунтах Іваничівського району Волинської області

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Визначено основні джерела забруднення ґрунтового середовища іонами важких металів в Іваничівському районі Волинської області. Відібрано проби ґрунтів у селі Бужанка методом “конверт”. За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра визначено вміст рухомих сполук міді, цинку та свинцю. Отримані дані дають підстави стверджувати про придатність ґрунтів для вирощування якісної сільськогосподарської продукції. The main sources of soil environment pollution by ions of heavy metals are defined in Ivanychi district of Volyn Region. Tests of soils in the village Buzhanka were made by “convert” method. Analyses were made using atom-adsorption spectrophotometer to determine the content of mobile forms of Cu, Zn and Pb. The obtained data allows to assert about the fitness of soils for growing of quality agricultural production.
Description
Keywords
моніторинг, ґрунти сільськогосподарського призначення, іони важких металів, monitoring, soils for agricultural purposes, ions of heavy metals
Citation
Грелюк С. В. Дослідження вмісту важких металів у грунтах Іваничівського району Волинської області / С. В. Грелюк, З. С. Одноріг, О. З. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 286–290. – Бібліографія: 8 назв.