Vibrocavitation decontamination of brewing yeast-containing wastewater

Abstract

Показано, що одним із перспективних напрямів вирішення проблем екологічної безпеки довкілля є створення високоефективних методів знезараження стічних вод та руйнування наявних в них органічних сполук. Запропо- новано конструкцію та описано принцип роботи створеного для очищення стічних вод пивоваріння електромагнітного вібраційного кавітатора, досліджено ефективну технологію віброкавітаційного очищення стоків харчових виробництв. Встановлено, що при очищенні дріжджових стоків пивоварін- ня найвищі ступені знезараження від біологічних і органічних забруднень забезпечуються спільною дією віброкавітації та відповідних процесів оброблення газів, зокрема азоту.
One of the promising ways to solve the problems of environmental safety is the creation of highly efficient methods of wastewater decontamination and destruction of organic compounds in them. The electromagnetic vibration cavitator was created to treat brewing wastewater. The efficiency of vibrocavitation treatment technology for the food industry was studied. The highest degree of decontamination from biological and organic contaminants was found to be provided by the combined action of vibrocavitation and related processing of gases, nitrogen in particular.

Description

Keywords

кавітація, стічні води, пивоваріння, мікроорганізми, дріжджі, знезараження, очищення, cavitation, wastewater, brewing, bacteria, yeast, decontamination, treatment

Citation

Shevchuk L. Vibrocavitation decontamination of brewing yeast-containing wastewater / Liliya Shevchuk, Ivan Aftanaziv, Taras Falyk // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 4. — P. 475–479.