Вплив структурних характеристик транспортного ринку на формування цінової політики на цільових ринках

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано транспортний ринок України. Визначено місце сегменту автомобільних перевезень у структурі ринку логістичних послуг та проведено його структуризацію за ознаками: географією маршрутів, тоннажем, наявністю спеціального рухомого складу, специфікою (безпечністю) вантажу, регулярністю поставок; окреслено додаткові ознаки його структуризації. Зроблено висновок про визначальний вплив політики цінотворення на розвиток ринку транс- портних послуг. Розроблено алгоритм формування тарифу у сегменті автомобільних перевезень з врахуванням основних ознак структуризації цього сегменту. The analysis of dynamics of production, services of export and import, is carried out in a transport sphere of Ukraine, specified problems of a transport sector of Ukraine, the calculation of price is conducted on transportations by a motor transport and carried out analysis of factors of price influence. An analysis in the structure of market of logistic services is conducted and structuration his segment is carried out: motor-car transportations after signs. Also identified place of segment of motorcar transport expeditionary services in the structure of market of logistic services. The basic and additional signs of structuration of market of freight motor-car transportations are selected. The algorithm of forming of tariff is developed on transportation a motor transport taking into account the basic signs of structuration of segment of motor-car transportations.
Description
Keywords
транспортний ринок, цінова політика, transport market, price policy
Citation
Шандрівська О. Є. Вплив структурних характеристик транспортного ринку на формування цінової політики на цільових ринках / О. Є. Шандрівська, Ю. В. Шмід, Л. І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 512–517. – Бібліографія: 5 назв.