Основні психоаналітичні висновки роботи Стефана Балея «З психології творчості Шевченка»

Abstract

Проаналізовано психоаналітичне дослі-дження творчості Т. Г. Шевченка укра-їнсько-польським вченим, академіком Стефаном Володимировичем Балеєм на основі двох творів поета: поеми «Гайда-маки» і вірша «Мені тринадцяти ми-нало<». Робота написана в кінці 1916 р. у Львові в український період наукової діяльності під впливом австрійської школи психоаналізу З. Фрейда. Запропоновано авторська оцінка-бачення даного дослідження.

Description

Keywords

Балей Стефан, психоаналітика, Львівсько-варшавська школа, Тарас Шевченко

Citation

Левик Б. Основні психоаналітичні висновки роботи Стефана Балея «З психології творчості Шевченка» / Богдан Левик // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 13–19.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By