Вплив природи субстрату не термічну стійкості пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і малеїнового ангідриду

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Методом комплексного термічного аналізу досліджено термічну стабільність пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну з малеїновим ангідридом, іммобілізованого на поверхні мінеральних наповнювачів, порівняно з термічною стійкістю цього співполімеру в масі. Встановлено, що полімерні субстрати практично не впливають на термічну стабільність пероксидних груп, окисли і карбонати металів дещо уповільнюють, а діоксид силіцію прискорює їх термічний розпад. The peroxidic group thermal stability of copolymer of 5-tert-butylperoxy-5-methyl-1-hexene-3-yne immobilized at surfaces of mineral fillers has been investigated using the method of complex thermal analysis in comparison with that for this copolymer degraded in bulk. It was established that polymeric substrates do not practically affect the thermal stability of peroxidic groups, metal oxides and carbonates somewhat reduce a rate of their thermal decomposition while silica accelerates this.

Description

Keywords

Citation

Вплив природи субстрату не термічну стійкості пероксидних груп співполімеру 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і малеїнового ангідриду / С. Є. Троценко, О. Т. Шафранська, С. А. Воронов, О. Р. Беднарська, В. С. Токарев // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 395 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 125-128. – Бібліографія: 2 назви.