Розрахунок процесу пуску насосного агрегату бурової установки з фрикційною оперативною муфтою

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Пропонується математична модель динамічних процесів у насосному агрегаті з фрикційною оперативною муфтою, побудована з урахуванням несталості моменту інерції кривошипно-повзунного механізму насоса та довільної кількості поршнів насоса. Систему диференціальних рівнянь руху насосного агрегату інтегрують числовими методами з урахуванням моменту тертя у фрикційній муфті та рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. The mathematical model of dynamic processes in the pump unit with a friction coupling, made in view of a variable moment of inertia of links of the connecting rod gear of the pump and the arbitrary amount of pistons of the pump is offered. The integration of system of differential equations of motion of the pump unit is carried out numerical methods in view of a friction torque in a friction coupling and the equations of electromagnetic appearances in an induction motor.

Description

Keywords

Citation

Харченко Є. В. Розрахунок процесу пуску насосного агрегату бурової установки з фрикційною оперативною муфтою / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 69–77. – Бібліографія: 14 назв.