Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Наведено метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології до потреб користувачів. Для здійснення адаптації вводяться ваги понять онтології та ваги зв’язків між ними. Автори запропонували метрику, за допомогою якої визначається відстань між текстовими документами. Використовуючи регресійний аналіз, метрика переводиться в числову оцінку рангування знайдених документів.
Description
This article considers intelligent metasearch systems based on ontology adaptation for users. Ontology term and connection weights are proposed for the ontology adaptation. Authors propose metric that helps to define distance between text documents. Using regressive analysis metric is transformed into document rank.
Keywords
Citation
Даревич Р. Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології / Р. Даревич, Д. Досин, В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 151-158. – Бібліографія: 4 назви.