Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті заналізовано термінолексику наукових літературознавчих праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. Описано категорії термінів із погляду на їхнє походження, де було виявлено терміноодиниці, запозичені з грецької, латинської, італійської, французької, німецької чи англійської мов, іноді за участи мови посередника. Також зафіксовано питомі терміни й гетерогенні одиниці. The article deals with the terminology of literary articles at the beginning of the late XIX - early XX century. Categories of terms according to its origin were examined, where terms borrowed from Greek, Latin, Italian, French, German or English languages were found, sometimes involving language mediator. Also proper Ukrainian terms and and heterogeneous elements were recorded.

Description

Keywords

українська мова, термінологія, літературознавчі терміни, запозичення, гетерогенні терміни, Ukrainian language, terminology, literary terms, borrowings, heterogeneous terms

Citation

Жангазінова Р. Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя / Руслана Жангазінова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 126–130. – Бібліографія: 12 назв.