Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide

Date

2019-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено кінетику і механізми делігні- фікації та екстракції лігніну з рисового лушпиння лужним пероксидом водню у воді. Показано, що для опису кінетики виділення лігніну можуть використовуватися як делігні- фікаційна, так і екстракційна моделі. На основі значень методу СКП (сума квадратів помилок) з нелінійних регресій, модель делігніфікації краще узгоджується з експеримен- тальними даними, ніж екстракційна модель. Визначено значення енергії активації для моделі керування масо- переносом, моделі керування реакцією та моделі екстракції.
This study explained the kinetics and mechanisms for the delignification and extraction of lignin from rice husk with alkaline hydrogen peroxide in water. The results showed that both the delignification and extraction models can be used to describe the kinetics of lignin isolation. Based on the SSE (sum squared error) values from the non-linear regressions, the delignification model fitted the experimental data better than the extraction model. The values of the activation energy were determined for the mass transfer control model, the reaction control model, and the extraction model.

Description

Keywords

виділення лігніну, модель кінетики, делігніфікація, рисове лушпиння, lignin isolation, kinetics model, delignification, rice husk

Citation

Ma’ruf A. Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide / Anwar Ma’ruf, Bambang Pramudono, Nita Aryanti // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 2. — P. 224–230.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By