Екологічний маркетинг як інструмент механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Проаналізовано теоретико-методологічні основи формування екологічного маркетингу як інструменту механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи. Запропонована циклічна модель формування стратегічного маркетингового плану виробництва екотоварів та екопослуг дасть змогу зменшити обсяг техногенних збитків на кожному з ієрархічних рівнів соціо-еколого-економічної системи. The article analyzes theoretical and methodological foundations of environmental marketing as a tool for the mechanism of socio-ecological-economic system. The proposed cyclic model of strategic marketing plan and production ekotovariv ekoposluh will reduce man-made losses in each of the hierarchical levels of socio-ecological-economic system.

Description

Keywords

екологічний маркетинг, зелений бізнес, техногенні збитки, соціо-еколого-економічна система, environmental marketing, green business, man-made damage, socio-ecological-economic system

Citation

Бублик М. І. Екологічний маркетинг як інструмент механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи / М. І. Бублик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 202–207. – Бібліографія: 25 назв.