Споживач і концепція соціально-етичного маркетингу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Систематизовано напрацювання вчених у формуванні теорії поведінки споживача, концепції соціально-етичного маркетингу. Апробована гіпотеза про вплив економічних ефектів на зміни в якості життя, стан соціального розвитку держави. Удосконалено ключові положення маркетингової теорії як основи реструктуризації процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. Розроблено методичні підходи до забезпечення реалізації принципів соціально-етичного маркетингу на засадах узгодження інтересів виробника, споживача і суспільства. Work of scientists is systematized in forming of theory of behavior of consumer, conception of the social-ethic marketing. The approved hypothesis is about influence of economic effects on changes as life, social development of the state status. Key positions of marketing theory as bases of restructuring of processes of production, distribution, exchange and consumption of commodities and services are improved. The methodical going is worked out near providing of realization of principles of the social-ethic marketing on principles of concordance of interests of producer, consumer and society.

Description

Keywords

біхевіоризм, національна економіка, поведінка споживача, розширене відтворення, соціально-етичний маркетинг, сталий розвиток, якість життя, behaviorism, behavior of consumer, extended recreation, national economy, quality of life, social-ethic marketing, steady development

Citation

Герасимчук В. Г. Споживач і концепція соціально-етичного маркетингу / В. Г. Герасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 62–68. – Бібліографія: 16 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By