Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

No Thumbnail Available

Date

2021-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті проаналізовано сутність права на свободу та особисту недоторканність, механізми його забезпечення під час кримінального провадження, а також визначено умови правомірного його обмеження. Особливого значення право на свободу та особисту недоторканність набуває з наступних причин: по-перше, воно належить кожному від народження і не залежить від належності до громадянства держави, по-друге, є базовим для багатьох конституційних прав і свобод, по-третє, є одним із важливих елементів правового статусу особи і, почетверте, виступає дієвою гарантією не лише конституційних прав, а й прав, закріплених галузевим законодавством. Акцентовано увагу на дотриманні принципів законності та обґрунтованості обмеження свободи та особистої недоторканності в кримінальному процесі. Підкреслено необхідність точного та неухильного виконання норм, які регулюють порядок здійснення заходів кримінально-процесуального примусу органами досудового розслідування, прокурором і судом. А також наявність у компетентного органу всіх доказів, що свідчать про безумовну необхідність обмежити права особи для досягнення завдань кримінального процесу.
The article analyzes the essence of the right to freedom and personal inviolability, the mechanisms for ensuring it during criminal proceedings, and also defines the conditions for its lawful restriction. The right to liberty and personal inviolability acquires special significance for the following reasons: firstly, it belongs to everyone from birth and does not depend on the citizenship, secondly, it is basic for many constitutional rights and freedoms, thirdly, it is one of the important elements of a person’s legal status and, fourthly, it is an effective guarantee not only of constitutional rights, but also of rights enshrined in sectoral legislation. The attention is focused on the observance of the principles of legality and validity of restriction of freedom and personal inviolability in the criminal proceedings. The need for precise and unswerving implementation of the norms governing the procedure for the implementation of measures of criminal procedural coercion by the bodies of pre-trial investigation, the prosecutor and the court was emphasized. As well as the availability of all the evidence at the competent authority that testifies to the unconditional need to restrict human rights in order to achieve the objectives of the criminal process.

Description

Keywords

свобода, особиста недоторканність, засади кримінального провадження, freedom, personal inviolability, principles of criminal proceedings

Citation

Шульган І. Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність / Ірина Шульган // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 43–48.