Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS

Abstract

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Детально описано алгоритм стиснення JPEG-LS, його програмну реалізацію мовою C та її часові характеристики.
The features of devices for monochrome images lossless compression by JPEG-LS method in modern element base are discussed. Details of compression algorithm JPEG-LS, its C language implementation and its time characteristics are described.

Description

Keywords

стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, програмна реалізація, апаратна реалізація, lossless compression, FPGA, JPEG-LS, software and hardware implementation

Citation

Глухов В. С. Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS / В. С. Глухов, В. М. Хоміць // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 32–40.