Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризація

Abstract

Акрилоїламіноетилоливат отримано перестерифікацією оливкової олії N-гідрокси- етилакриламідом, структуру підтверджено методами ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії. Особливістю структури є наявність вінільної групи, а також подвійного зв’язку в ацильному фрагменті жирної кислоти. Це зумовлює під час радикальної полімеризації одночасний перебіг реакцій росту макроланцюга та передачі ланцюга на мономер за участі алільних атомів водню з утворенням малоактивних радикалів. Вивчено кінетичні особливості полімеризації, визначено константи кополімеризації та Q−e параметри.
olive oil, transesterification, monomers from vegetable oils, free radical polymerization.

Description

Keywords

рослинна олія, оливкова олія, соєва олія, перестерифікація, мономери з рослинних олій, вільнорадикальна полімеризація, olive oil, transesterification, monomers from vegetable oils, free radical polymerization

Citation

Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризація / В. Ф. Кір’янчук, З. І. Демчук, А. М. Когут, О. М. Шевчук, А. С. Воронов, С. А. Воронов // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 196–204. — (Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали).