Концепція застосування геоінформаційних систем для моніторингу природозаповідного фонду Чернігівської області

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто методологію використання геоінформаційних технологій для підвищення ефективності функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища. Показана структура мережевої геоінформаційної системи (ГІС)природозаповідного фонду. Автори розробили цифрові карти природозаповідного фонду (ПЗФ) і екологічної мережі. Створено і впроваджено в практичну діяльність базу даних об'єктів ПЗФ. Рассмотрена методология использования геоинформационных технологий для повишения эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды. Показана структура сетевой геоинформационной системы (ГИС) природозаповедного фонда. Авторы создалы цифровые карты природозаповедного фонда и экологической сети. Создана и внедрена в практическую деятельность база данных обьектов ПЗФ. In article the methodology of use of geoinformation technologies (GIT) for increase of efficiency of functioning of system of monitoring of environment is considered. The structure of network geoinformation system (GIS) nature-reserved fund (NRF) is shown. Authors create digital maps of nature-reserved fund and an ecological network. The database of objects NRF is created and introduced in practical activities.
Description
Keywords
навколишнє природне середовище (НПС), природозаповідний фонд, геоінформаційна система(ГІС), геоінформаційні технології(ГІТ)
Citation
Зацерковний В. Концепція застосування геоінформаційних систем для моніторингу природозаповідного фонду Чернігівської області / В. Зацерковний, В. Сергієнко, Ю. Сімакін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 247–252. – Бібліографія: 5 назв.