Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання

dc.contributor.authorАфончанка, Т. П.
dc.date.accessioned2016-06-01T14:37:38Z
dc.date.available2016-06-01T14:37:38Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractУ артыкуле праводзіцца даследванне прававога рэгулявання механізму супрацоўніцтва дзяржаўных (рэспубліканскіх і мясцовых) органаў і грамадскіх устаноў, якія ў межах нададзеных ім функцый ажыццяўляюць паўнамоцтвы, накіраваныя на аказанне дапамогі асобам, раней адбываўшым крамінальнае пакаранне, і ў першую чаргу – у выглядзе пазбаўлення волі. Высвятляюцца некаторыя праблемы, якія характаразуюць дадзены працэс як у сферы праватворчасці, так і ў практыцы правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама зроблены спробы сфармуляваць прапановы ліквідацыі выяўленых нарматыўных недакладнасцей у мэтах удасканалення прававога рэгулявання інстытута постпенальнага кантролю за асуджанымі. Досліджено правове регулювання механізму співпраці державних (республікан- ських і місцевих) органів і громадських установ, які в межах наданих їм функцій здійснюють повноваження, спрямовані на надання допомоги особам, які раніше відбували кримінальне покарання, і насамперед – у вигляді позбавлення волі. Виявлено деякі проблеми, які характеризують цей процес як у сфері правотворчості, так і в практиці правозастосовчої діяльності, а також зроблено спроби сформулювати пропозиції щодо ліквідації виявлених нормативних недоліків з метою вдосконалення правового регулювання інституту постпенального контролю за засудженими. The article presents a study of the mechanism of legal regulation of cooperation of government (national and local) authorities and public institutions, within the limits of their functions shall exercise the powers aimed at helping those who have served criminal penalty in the first place - in the form of imprisonment. Clarified some of the problems that characterize this process in the field of law-making and in the practice of law enforcement, as well as attempts were made to formulate proposals addressing the identified regulatory nedakladnestsey to improve the legal regulation of the institute control over prisoners.uk_UA
dc.identifier.citationАфончанка Т. П. Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання / Т. П. Афончанка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 206–212. – Бібліяграфія: 25 назваў.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/32954
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.subjectдзяржаўны механізмuk_UA
dc.subjectкрымінальная адказнасцьuk_UA
dc.subjectузаемадзеяннеuk_UA
dc.subjectсацыяльная рэабілітацыяuk_UA
dc.subjectадаптацыя ў грамадствеuk_UA
dc.subjectдапамогаuk_UA
dc.subjectдержавний механізмuk_UA
dc.subjectкримінальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectвзаємодіяuk_UA
dc.subjectсоціальна реабілітаціяuk_UA
dc.subjectадаптація в суспільствіuk_UA
dc.subjectдопомогаuk_UA
dc.subjectstate mechanismuk_UA
dc.subjectcriminal responsibilityuk_UA
dc.subjectcooperationuk_UA
dc.subjectsocial rehabilitationuk_UA
dc.subjectadaptation in a societyuk_UA
dc.subjecthelpuk_UA
dc.titleЗаканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакаранняuk_UA
dc.title.alternativeЗаконодавчі засади взаємодії державних та місцевих органів при здійсненні заходів щодо соціальної реабілітації осіб, звільнених від покаранняuk_UA
dc.title.alternativeLegislative origins of the interaction of government and public institutions in the implementation of measures on social rehabilitation of persons released from punishmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
34-206-212.pdf
Size:
169.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: