Комп’ютерна реалізація аналітичних методів кінематичного аналізу важільних механізмів та візуалізація одержаних результатів

No Thumbnail Available

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено алгоритми і комп’ютерні програми кінематичного аналізу плоских важільних механізмів на основі програмних блоків, які відповідають різним структурним групам, що входять до складу механізму. Це дає змогу на основі обмеженої кількості програмних блоків формувати комп’ютерні програми визначення кінематичних параметрів різних плоских важільних механізмів впродовж усього циклу їх роботи. Розроблені алгоритми враховують неоднозначність складання ланок механізму і визначають їх особливі положення, а також реалізують процедуру раціонального візуального подання результатів кінематичного аналізу, що дає змогу ефективно оцінювати механізм за кінематичними критеріями.
The algorithms and computer programs of the kinematic analysis of linkage mechanisms on the basis of software blocks that correspond to different structural groups of the mechanism are developed. This allows, on the basis of a limited number of software units, to form computer programs for determining the kinematic parameters of various linkage mechanisms throughout their cycle of work. The developed algorithms take into account the ambiguity of the assembly of the links of the mechanism and determine their special positions, as well as implement the procedure of rational visual representation of the results of kinematic analysis that allows to effectively evaluating the mechanism by kinematic criteria.

Description

Keywords

плоскі важільні механізми, кінематичний аналіз, комп’ютерні програми, візуалізація результатів, linkage mechanisms, kinematic analysis, computer programs, visual representation of the results

Citation

Гелетій В. М. Комп’ютерна реалізація аналітичних методів кінематичного аналізу важільних механізмів та візуалізація одержаних результатів / В. М. Гелетій, А. О. Скригунець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 26–30.