Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)-у сучасній українській мові

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародним компонентом карді(о)- й українським відповідником серц(е)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива статті полягає в тому, що терміни із соматичними компонентами потребують подальшого вивчення щодо з’ясування їхньої продуктивності та мобільності. Ukrainian medical terms-composites with international components cardi(o)-and Ukrainian equivalent heart have been studied in the article. The problem of their interchange was broughtup. It has been defined their productivity and word formation mobility. The outlook of the article is that the terms with somatic components need further studying concerning determination of their productivity and mobility.

Description

Keywords

українська мова, медичні терміни-композити, лексико-семантичні групи, парадигматичні відношення, продуктивність, Ukrainian language, medical terms-composites, lexical-semantic groups, paradigmatic relations, productivity

Citation

Германович Г. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)-у сучасній українській мові / Галина Германович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 51–54. – Бібліографія: 11 назв.