Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Abstract

За температурною залежністю розчинності метилового естеру 6-метил-2-оксо-4- арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти в ізопропанолі, етилацетаті та бензолі розраховано ентальпію та ентропію його розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування за 298 К
From the temperature dependence of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate in isopropanol, ethyl acetate and acetonitrile dissolution enthalpies and entropies were determined. Enthalpies and entropies of mixing at 298K were calculated using enthalpies of fusion determined by differential-thermal-analysis and adjusted to 298K. The influence of solvent on the solubility and magnitude of the enthalpy and entropy of mixing at 298K was shown.

Description

Keywords

ентальпія розчинення, ентальпія змішування, ентальпія плавлення, ентропія розчинення, ентропія змішування, ентропія плавлення, метиловий естер 6-метил-2-оксо-4-арил-1 2 3 4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти, dissolution, mixing, fusion, enthalpy, entropy, methyl 6-methyl-2-oxo-4- aryl-1 2 3 4-tetrahidropirymidyn-5-carboxylate

Citation

Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate / O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, I. B. Sobechko, V. V. Kochubey, V. V. Sergeev // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 57–61.