Математична модель зносостійкості функціональних поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено методику моделювання зносостійкості поверхонь рухомих спряжень деталей машин в умовах їх потенційної експлуатації як результат управління цією експлуатаційною властивістю на стадії технологічної підготовки виробництва. Можливість прогнозувати певну величину зносостійкості під час задання характеристик якості поверхневого шару, що забезпечуються оптимальними методами оброблення, дає змогу підвищити експлуатаційні властивості виробу відповідно до концепції PLM. The technique of surface modeling durability conjugations of moving machine parts in terms of their potential use, as a result of operational management of the property at the stage of technological planning production is written in article. The ability to predict a certain amount of wear resistance when setting quality characteristics of the surface layer provided optimal treatment methods , improves performance properties of the product according to the PLM concept.

Description

Keywords

рухомі спряження деталей, моделювання зносостійкості, оптимальні методи оброблення, концепція PLM, moving machine parts, modeling durability conjugations, optimal treatment methods, PLM concept

Citation

Ступницький В. В. Математична модель зносостійкості функціональних поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників / В. В. Ступницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць. – 2016. – № 838. – С. 100–108. – Бібліографія: 20 назв.