Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Виконано дослідження на предмет застосування до розрахунків витрат на освоєння та облаштування територій населених пунктів у нормативній грошовій оцінці програмного комплексу LPS, Збірника укрупнених розцінок, відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням їх зносу та залишкової вартості. Запропоновано використовувати в оцінці земель населених пунктів методичний підхід, оснований на обчисленні показника відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням ступеня їх зносу, або підхід, пов’язаний із землеоцінювальною структуризацією території за ринковою (експертною) оцінкою. Выполнено исследование на предмет использования при расчетах показателей на освоение и обустройство территорий населенных пунктов в нормативной денежной оценке программного комплекса LPS, Сборника укрупненных расценок, стоимости инженерных коммуникаций с учетом их износа и остаточной стоимости. Предложено использовать в оценке земель населенных пунктов методический подход, основанный на использовании показателя стоимости инженерных коммуникаций с использованием степени их износа или подход, связанный с землеоценочной структуризацией территории за рыночной (экспертной) оценкой. Reseach is executed for the purpose application to the accounts of charges on mastering and arrangement of territories of settlements in the normative money estimation of programmatic complex LPS, collection of large-sized rates of replacement cost of engineering communications taking into account their wear and remaining cost. It is suggested to use in the normative estimation of earth of settlements methodical approach based on shortchanging of index restoration cast of engineering communications taking into account the degree of their wear or approach from lang estimation of the structure territory by market (expert) estimation.

Description

Keywords

оцінка, вартість, витрати

Citation

Перович І. Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 115–118. – Бібліографія: 10 назв.