Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин

No Thumbnail Available

Date

2021-08010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розв’язано динамічну задачу про поле переміщень у пружному півпросторі, породжене усталеним у часі зміщенням поверхонь системи дископодібних компланарних тріщин. Розв’язки отримано методом граничних інтегральних рівнянь. Побудовано залежності пружних переміщень на поверхні півпростору від хвильового числа, кількості дефектів та глибин їх залягання.
The dynamic problem of the displacement field in an elastic half-space caused by the time-steady displacement of the surfaces of the system of disc-shaped coplanar cracks is solved. The solutions are obtained by the method of boundary integral equations. The dependences of elastic displacements on the surface of the half-space on the wave number, the number of defects and the depths of their occurrence are constructed.

Description

Keywords

півпростір, дископодібна тріщина, акустична емісія, метод граничних інтегральних рівнянь, half-space, penny-shaped crack, acoustic emission, boundary integral equations method

Citation

Станкевич О. Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин / О. Станкевич, Н. Станкевич // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 3. — № 1. — С. 45–50.