Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету

Abstract
Проаналізовано новинне інформаційне наповнення офіційного веб-сайта Львівської політехніки та можливостей промоції новин у його межах. Запропоновано критерії для ранжування новин за важливістю та принципи їхнього розміщення на головній сторінці.
The news content of Lviv Polytechnic National University official website and means of news promotion are considered. The criteria for news ranking and principles of their promotion to website’s homepage are proposed.
Description
Keywords
WWW, веб-сайт, університет, вищий навчальний заклад, інформатизація, новини, інформаційне наповнення, контент-менеджмент, WWW, website, university, HEI, informatization, news, content, website content, content management
Citation
Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету / Олександр Березко, Павло Жежнич, Олександр Левченко, Христина Зуб // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 49–57.