Some methods in software development recommendation systems

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

This article analyzes the current state of the models and methods of building recommendation systems. The basic classes of problems that solve the recommendation system are highlighted. The features of the method collaborative filtering are shown. Developed a method for calculating the similarity coefficients, taking into account the sparseness of ratings vectors of goods and people. Проаналізовано сучасний стан моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Виділено основні класи задач, які розв’язують рекомендаційні системи. Показано особливості застосування методу спільної фільтрації. Розроблено метод розрахунку коефіцієнтів подібності, який враховує розрідженість векторів рейтингів товарів і користувачів.

Description

Keywords

recommender system, data mining, collaborative filtering, coefficients of similarity, user profiles, рекомендаційні системи, інтелектуальний аналіз даних, спільна фільтрація, коефіцієнти подібності, профілі користувачів.

Citation

Stekh Y. The Some methods in software development recommendation systems / Y. Stekh, V. Artsibasov // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 777 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 74–78. – Bibliography: 27 titles.