Аналіз ринку нежитлової нерухомості у м. Львові

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запрпоновано шляхи реалізації цілей та напрямків розвитку ринку земель у м. Львові із вирішенням відповідних завдань. В умовах зародження вільної конкуренції державному регулюванню мають підлягати безпосередньо механізми функціонування ринку землі, а не процес ціноутворення на ньому. Основною функцією держави має бути контроль за додержанням законності при приватизації землі та забезпечення цивілізованих правил поведінки з боку учасників ринку, дотримання нимипрофесійно-етичних норм. Однак будь-які спроби державного регулювання ціноутворення на земельному ринку лише гальмуватимуть його розвиток. Предлагаются пути реализации целей и направлений развития рынка земель в г.Львове с решением соответствующих заданий. В условиях зарождения свободной конкуренции государственному регулированию должны подлежать непосредственно механизмы функционирования рынка земли, а не процесс ценообразования на нем. Основной функцией государства должен бить контроль за сохранением законности пр приватизации земли и обеспечения цивилизованных правил поведения со стороны участников рынка,соблюдения ими профессионального этических норм. Однако любые попытки государственной регуляции ценообразования на земельном рынке будут тормозить его развитие. The ways of realization of aims and directions of market of earths development in lvov with the decision of the proper tasks are offered in the article. In the conditions of origin of free competition the mechanisms of functioning of market of earth, instead of process of pricing, must be subject directly the state adjusting on him. The basic function of the state must be control after inhibition of legality during privatization of earth and providing of the civilized rules of conduct from the side of participants of market, observance by them professionally ethics norms. However, any attempts of the state adjusting of pricing at the landed market only will brake its development.

Description

Keywords

вартість нерухомості

Citation

Губар Ю. Аналіз ринку нежитлової нерухомості у м. Львові / Ю. Губар, А. Тестевич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 282–287. – Бібліографія: 7 назв.