Самоорганізація стратегій стохастичної гри на прикладі побудови латинських квадратів

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджується проблема ігрової самоорганізації розподіленої системи на прикладі розв’язування задачі побудови латинських квадратів. Суть самоорганізації полягає у перетворенні локально скоординованих стратегій гравців у глобальну координацію розв’язків стохастичної гри. Сформульовано ігрову задачу, розроблено метод та алгоритм її розв’язування, виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для побудови ортогональних та звичайних латинських квадратів. Отримано та проаналізовано характеристики самоорганізації стохастичної гри. The problem of game self-organizing of the distributed system on an example of the problem solving of Latin squares construction is investigated. The essence of self-organizing consists in transformation of the locally-co-ordinated strategies of players to global coordination of stochastic game solution. The game problem is formulated, the method and algorithm of its solution are developed, computer modelling of stochastic game for construction of orthogonal and normal Latin squares is executed. Characteristics of self- organizing of stochastic game are received and analysed.

Description

Keywords

стохастична гра, координація стратегій, самоорганізація системи, латинський квадрат, stochastic game, coordination of strategies, self-organization of system, Latin square

Citation

Кравець П. Самоорганізація стратегій стохастичної гри на прикладі побудови латинських квадратів / П. Кравець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 173-180. – Бібліографія: 10 назв.