Термодинамічні властивості розчину лаурилметакрилату в гексані

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено температурну залежність тиску насиченої пари для серії бінарних розчинів лаурилметакрилату в гексані. Для цієї системи розраховано концентраційну залежність коефіцієнтів активності компонентів та термодинамічні параметри розчину – енергію Гіббса та ентальпію змішування, визначено концентраційну залежність надлишкового об’єму розчину при змішуванні компонентів. The temperature dependence of pressure of saturated vapor for the series of binary solution of laurylmethacrylate in hexane. For this system concentration dependence of coefficient of activity for components and thermodynamics function for solution – Gibbs energy and enthalpy of mixing, determined the concentration dependence of excessive volume of solution with mixing components.
Description
Keywords
лаурилметакрилат, термодинаміка розчину, ентальпія змішування, рівновага рідина-пара, laurylmethacrylate, thermodynamics of solution, enthalpy of mixing, vaporliquid equilibrium
Citation
Термодинамічні властивості розчину лаурилметакрилату в гексані / Н. І. Величківська, Ю. В. Кос, В. В. Сергеєв, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 61–65. – Бібліографія: 6 назв.