Аспекти логістичної концепції конкурсних механізмів у системі державних закупівель зерна

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються питання щодо доцільності запровадження та використання логістичних підходів до управління зерновим підкомплексом України, а також з’ясовується специфіка застосування державою логістичного управління до забезпечення ефективних конкурсних механізмів закупівлі зерна для задоволення національних цілей. За результатами дослідження обґрунтовано, що важливим фактором забезпечення логістичного управління зерновими потоками повинно бути закладення мотивації для сільгосп-виробників, щоб виробництво давало їм прибуток, а державні замовники зерна витрачали якомога менше фінансових ресурсів, максимально задовольняючи власні потреби. This article devoted to expediency of implementing and using of logistical approaches to management of the grain subcomplex of Ukraine, and also specificities of application by the state of logistical management to maintenance of effective competitive mechanisms of purchase of grain for satisfaction of the national purpose. By results of carried out research it is proved, that as the important factor of maintenance of logistical management of grain streams should act the motivation for agricultural producers that manufacture gives them profit, and the state customers of grain spent as small as possible financial resources, as much as possible satisfying their needs.

Description

Keywords

Citation

Іньшина О. В. Аспекти логістичної концепції конкурсних механізмів у системі державних закупівель зерна / О. В. Іньшина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 413–422. – Бібліографія: 13 назв.