Термінологія гендерної лінгвістики як система

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Статтю присвячено розглядові гіперо-гіпонімії в терміносистемі гендерної лінгвістики. Наголошено на системності як одній з основних характеристик терміна, проаналізовано поняття термінології та терміносистеми. Зазначено, що гіпонімічна парадигма є однією з найважливіших категорій, що формують термінологічні структури. З-поміж розглянутих гіпонімічних груп виділено дво- й багаторівневі структури, наявність яких є однією з вагомих підстав для віднесення термінології гендерної лінгвістики до категорії систем
The article focuses on the discussion of hyper-hyponymy in the gender linguistics terminology. The systemacity as one of the main characteristics of the term is pointed out, the concepts of terminology and terminology systems are analyzed. It is noted that the hyponymic paradigm is one of the most important categories which form terminological structures. Among the mentioned hyponomic groupsthe two- and multi-level structures, the presence of which is one of the important grounds for the classification of gender linguistics terminology as a category of systems, are allocated.

Description

Keywords

українська мова, терміносистема гендерної лінгвістики, гіперогіпонімічні відношення, гіперонім, гіпонім, термінологія, терміносистема, системність, Ukrainian language, terminology system of gender linguistics, hyperhyponymic relations, hyperonim, hyponomy, terminology, terminology system, systemacity

Citation

Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система / Оксана Чуєшкова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 81–84. — (Термінологія гуманітарних знань).