Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаємо важливі класи одновимірних середовищ, згинальною жорсткістю яких можна знехтувати. Застосувати наближені аналітичні методи побудови розв’язків у математичних моделях динамічних процесів у них не вдається. Тому тут обґрунтовано існування та єдиність розв’язків; виконано якісну їх оцінку; на базі чисельного аналізу підтверджено наведене вище та проаналізовано особливості динамічних процесів деяких із розглядуваних класів систем. In this paper we consider important classes of one dimensional environments, bending stiffness of which can be neglected. Apply аpproximate analytical method of solution of mathematical models of dynamic processes t cannot be applied. So justification of existence and uniqueness of solutions; carried out a qualitative their evaluation; based on numerical analysis are considering in this paper. Also the features of dynamic processes of some of examined class of systems are analyzed.

Description

Keywords

нелінійні коливальні системи, якісні оцінки, чисельний аналіз, nonlinear oscillation systems, qualitative method

Citation

Пукач П. Я. Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах / П. Я. Пукач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць. – 2015. – № 820. – С. 97–104. – Бібліографія: 17 назв.