Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5. Значення ентальпії утворення в газоподібному стані DfH0 298 = –230,0 ± 8,5 кДж/моль розраховували з врахуванням величини ентальпії сублімації перерахованої до 298К (ΔsubН0 298 = = 101,9±5,5 кДж/моль).For ethyl-2-cyano-3- (2-furyl) -2-propenoate using the temperature dependences of vapor pressure determined by Knudsen effusion method enthalpies of phase transformations (kJ/mol) ΔsubН331,0=101,3±5,3; ΔvapН390,6=77,5±3,8 were calculated. Energy of combustion was determined in precise calorimeter with an isothermal static shell and bomb. The values of the energy of combustion UC (298), enthalpy of combustion and formation DсН0 298, DfH0 298 in the condensed state are respectively (kJ/mol): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5. The value of the enthalpy formation in the gaseous state DfH0 298 = –230,0 ± 8,5 kJ/mol was calculated taking into account the value of the sublimation enthalpy transferred to 298 K(ΔsubН0298=101,9±5,5 kJ/mol).

Description

Keywords

енергія згорання, ентальпія згорання, утворення в конденсованому та газоподібному стані, сублімації, випаровування, етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноат, energy of combustion, enthalpy of combustion and formation in the condensed and gaseous states, sublimation, evaporation

Citation

Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата / Р. В. Кос, І. Б. Собечко, Ю. І. Горак, В. В. Сергеєв, Ю. А. Раєвський, Г. В. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 8–12 . – Бібліографія: 11 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By